Promluvte si s odborníkem

Poznejte své příležitosti

Naši zaměstnanci jsou základním pilířem vedoucí pozice společnosti Komax na trhu. Pojďme našim zákazníkům společně odemknout nové světy. Nabízíme pracovní prostředí, které inspiruje a podporuje výměnu nápadů v různých oborech.

Odhalme společně nové světy

Nejlepší předpoklady

S námi se ocitnete uprostřed světa plného příležitostí. Společně slavíme úspěch, společně se posouváme kupředu. Pohání nás hodnoty, kterými se každý den řídíme. Společně s našimi zaměstnanci usilujeme o inovace, které jsou založené na následujících třech zásadách:

Prostor pro změnu – prostor pro nápady

Našim zaměstnancům dáváme volnost, aby se mohli věnovat svým úkolům a rozvíjet se. Každý je důležitý. Naše pracovní prostředí je ideálním místem pro nové nápady. Ve společnosti Komax oceňujeme zvědavost, odvahu a iniciativu. Vaše aktivní zapojení ve společnosti Komax napomáhá změnám a rozvíjí vaše dovednosti. Takto usnadňujeme vývoj.

Odpovědnost – závazek buduje důvěru

Svým zaměstnancům klademe výzvy, podporujeme je a dáváme jim prostor k tomu, aby zpochybňovali zavedené postupy, rozvíjeli úspěch a vytvářeli něco nového. Tato flexibilita vyžaduje odhodlání a společnou odpovědnost: každý odpovídá za svou práci. Můžeme se jeden na druhého spolehnout.

Společenství – inspirace skrze komunitu

Udržujeme ceněnou pracovní atmosféru s mezinárodním charakterem a smyslem pro pospolitost. Nekomplikovaná vzájemná interakce ve společnosti Komax formuje spolupráci. Součástí naší pracovní rutiny jsou otevřenost, uznání a ochota pomoct. Naše struktura vedení napomáhá důvěryhodnému dialogu napříč úrovněmi hierarchie. Výsledek: inspirující pospolitost.


Fascinace zpracováním vodičů

Odhalme společně nové světy

Řešení pro automatizované zpracování vodičů jsou naší silnou stránkou. Jsme v nich průkopníkem, lídrem na trhu a technologickým inovátorem.

Společnost Komax založil v roce 1975 Max Koch jako tříčlennou firmu. Již po roce jsme uvedli na trh první stroj na řezání drátů poháněný krokovým motorem a v roce 1981 první plně automatický krimpovací stroj na světě řízený mikroprocesorem. V roce 1980 jsme založením společnosti Komax USA zahájili expanzi do zahraničí. Díky tomuto dynamickému vývoji jsme se stali tím, čím jsme dnes – celosvětově aktivní společností s kořeny ve Švýcarsku.

Průkopník

Jako průkopník v oblasti automatizovaného zpracování vodičů vyvíjíme a vyrábíme inteligentní, spolehlivá a cenově výhodná řešení pro práci s kabely v oblasti inteligentní mobility a inteligentních měst. Úzce spolupracujeme s našimi zákazníky, abychom jim usnadňovali život a zvyšovali pohodlí a bezpečnost.

Data Wire header image

Vedoucí postavení na trhu

Svou vedoucí pozici v oblasti automatizovaného zpracování vodičů chceme i nadále rozšiřovat a udávat tempo současným trendům, jako je elektromobilita a autonomní řízení. Abychom našim zákazníkům mohli poskytovat konkurenční výhodu, investujeme nadprůměrné částky do výzkumu a vývoje.

Naše odborné znalosti
Wire Harness Production line from Komax

Technologický lídr

Našim zákazníkům nabízíme širokou škálu produktů a řešení, která výrazně snižují náklady na kvalitu a výrazně zvyšují flexibilitu a produktivitu zpracování vodičů. Prostřednictvím naší celosvětové prodejní a servisní sítě můžeme našim zákazníkům vždy poskytovat účinnou a kompetentní podporu.

Naše produkty