Promluvte si s odborníkem
Komax Services Upgrades

Přínosy

  • Rozšířené možnosti použití pro vaše stroje a testovací systémy Komax

  • Kratší doba přípravy

  • Stabilnější procesy

  • Menší zmetkovost, vyšší kvalita

  • Vyšší produktivita díky včasnému odhalování odchylek

Popis

K modernizaci a dovybavení vašich strojů na zpracování vodičů a testovacích systémů nabízíme procesní moduly a moduly pro zajišťování kvality a také vylepšení s modernizovaným softwarem. Procesní moduly rozšiřují funkční rozsah vašeho stroje. Široký výběr modulů pro zajišťování kvality poskytuje sledování procesů a ověřování kvality výrobků.

Pomocí softwarových a síťových vylepšení můžete udržovat zařízení na aktuální úrovni nebo umožnit výměnu dat s jinými systémy.


Rozsah služeb

  • Instalace na místě specialisty společnosti Komax

  • Kontrola funkčnosti

  • Pokyny pro provozní personál


Brožury se službami