Promluvte si s odborníkem
Cable High Voltage

Škálovatelná automatizace komplexní montáže vysokonapěťových kabelových svazků

Nesprávná funkce napájení v elektrických vozidlech může vést k poruše vozidla nebo k nebezpečným situacím. Montáž konektorů proto znamená dodržování úzkých tolerančních polí a technicky čisté procesy s časy cyklů v řádu sekund. Automatizovaná a bezpečná řešení minimalizují problémy spojené s ruční výrobou. Kombinace individuální výrobní koncepce a modulární, dynamicky konfigurovatelné výrobní platformy umožňuje postupné seznámení s automatizovaným zpracováním kabelů. 

Které dílčí procesy mají nejvyšší prioritu, závisí na koncepci řešení vyvinuté ve spolupráci se společností Komax. Jedno je jisté: Čím jsou procesy propojenější, tím vyšší je produktivita a kvalita. Uspořádání stroje je přesně přizpůsobeno individuálním požadavkům a zohledňuje ekonomická hlediska. 

Výrobní skupiny optimalizují využití strojů

Montážní proces při velkosériové výrobě různých typů vysokonapěťových konektorů má mnoho jednotlivých kroků. Zatímco poloautomatická výroba se zaměřuje na kritické procesy, vyšší stupeň automatizace umožňuje kombinovat více procesních kroků. Při ekonomicky odůvodněných nákladech nabízí takovéto seskupení další optimalizační potenciál, například v logistice. Automatická přeprava drátů od stroje ke stroji zde zvyšuje produktivitu – bez použití plně automatických strojů. 

Stupeň automatizace určuje konstrukce vysokonapěťových konektorů

Míru smysluplnosti automatizace dílčích procesů při zpracování vysokonapěťových kabelů je třeba posoudit na základě konkrétního projektu. Vyvinuté koncepce automatizace odpovídají zpracovávaným komponentům a objemu výroby. Důležitou roli však hrají také faktory, jako je zajištění kvality a materiál drátu: 

  • Co je třeba kontrolovat a měřit a jaké jsou základní parametry? 

  • Která technologie odizolování je vhodná? Je zapotřebí laser, jiné standardní procesy, nebo hybridní rotační proces? 

Hlavními výhodami automatizované výroby jsou vysoká produktivita a mimořádná úroveň kvality. Systémy zajištění kvality integrované do výrobních procesů nabízejí možnosti, jak minimalizovat plýtvání materiálem, a jejich digitální výrobní protokoly zajišťují sledovatelnost.


Process chain for high voltage cables