Promluvte si s odborníkem

Digitalizace jako strategie pro spolehlivou výrobu skříní

Nové technologie založené na datech nabízejí při výrobě skříní mnoho výhod. Zjednodušují a zrychlují procesy, zejména ve výrobě, a zajišťují jejich bezpečnost a sledovatelnost.  

Dokonce i úpravy na poslední chvíli lze provádět bezpečně a rychle, protože technická data jsou automaticky začleněna do všech příslušných procesů. 

Automatizovaná výroba skříní tak představuje dokonalý základ pro digitální propojení mezioborových procesů a paralelnímu vykonávání úkolů, jako je příprava práce. To může eliminovat nebo výrazně zkrátit časově nejnáročnější procesy při výrobě skříní. K nim patří: 

  • Čtení schémat tištěných spojů 

  • Manuální zpracování vodičů 

Výsledkem je vyšší produktivita ve stejné oblasti, trvale špičková kvalita a nižší náklady na projekt. A to i tehdy, když šarže zahrnuje jen jeden výrobek. 

Virtuální zapojení DLW (Digital Lean Wiring)

DLW viewer

Pokud jsou informace o montáži a zapojení známy předem, lze kabely od začátku do konce prefabrikovat strojově. Digitální data z dokumentace ECAD nebo DLW se přenášejí přímo do strojů na zpracování vodičů. Odpadá časově náročné a k chybám náchylné ruční zadávání dat. 

Stroje zpracovávají jednotlivé dráty, svazky drátů a kabelové svazky o 30 až 80 % rychleji, než jak by to bylo nejrychleji možné ručně, a to v trvale vysoké kvalitě. Kompletně připravené svazky drátů lze roztřídit tak, aby byly připraveny k zapojení v pořadí optimalizovaném pro montáž. To šetří čas, protože elektrotechnik nemusí tak často měnit nářadí. 

Také ušetří čas díky tomu, že tištěné označení kabelů nebo označení na trubkách už definují zdrojové a cílové připojení. Tyto informace tak není potřeba hledat ve schématech zapojení. 

Díky automatizaci lze kabely dokonale prefabrikovat za zlomek času

Cabinet Building

Pokud jsou informace o montáži a zapojení známy předem, lze kabely od začátku do konce prefabrikovat strojově. Digitální data z dokumentace ECAD nebo DLW se přenášejí přímo do strojů na zpracování vodičů. Odpadá časově náročné a k chybám náchylné ruční zadávání dat. 

Stroje zpracovávají jednotlivé dráty, svazky drátů a kabelové svazky o 30 až 80 % rychleji, než jak by to bylo nejrychleji možné ručně, a to v trvale vysoké kvalitě. Kompletně připravené svazky drátů lze roztřídit tak, aby byly připraveny k zapojení v pořadí optimalizovaném pro montáž. To šetří čas, protože elektrotechnik nemusí tak často měnit nářadí. 

Také ušetří čas díky tomu, že tištěné označení kabelů nebo označení na trubkách už definují zdrojové a cílové připojení. Tyto informace tak není potřeba hledat ve schématech zapojení. 

Chytré služby pro virtuální ad hoc podporu na místě

SMART CABINET BUILDING je společnou iniciativou následujících společností: Weidmüller, Komax, Zuken, Armbruster Engineering a Steinhauer. Společně poskytují ucelená řešení pro plně digitalizovanou a automatizovanou výrobu skříní. Toho dosahují propojením svých technologií a odborných znalostí napříč společnostmi. 


Cabinet Building: Weidmuller SCB Component Printer

Všechny dílčí procesy, od projektování přes přípravu prací a zadávání zakázek až po montáž a testování kvality, lze provádět na základě dat a pomocí specializovaných nástrojů a služeb. 

V roce 2021 udělila porota odborné publikace „SCHALTSCHRANKBAU“ iniciativě SMART CABINET BUILDING cenu INNOVATION AWARD 2021.


Vybrané produkty