Autonomous Driving Level

Snížení chybovosti díky automatizovanému zajištění kvality

Krátká nepozornost nebo špatné světelné podmínky mohou způsobit, že pracovníci při vizuální kontrole vyrobených kabelových svazků snadno přehlédnou i ty nejmenší chyby. Dokonce i při aplikování zásady dvojí kontroly velmi dobře vyškolenou obsluhou. V důsledku toho je třeba minimalizovat nebo vyloučit rizikové faktory důležité pro kvalitu.

Řešení: Spolehlivá a na obsluze nezávislá kontrola kvality zajišťuje odhalení chyb. Automatizovaný proces je také výrazně efektivnější a trvale vysoká kvalita je reprodukovatelná a plně sledovatelná.


Faktory úspěchu automatizovaného monitorování

Aby bylo možné úspěšně automatizovat zajištění kvality, musí být jasně definovány a automaticky sledovány charakteristiky kvality během výrobního procesu. Je třeba zabránit jakýmkoli vnějším vlivům na kontrolu kvality. Největším faktorem, kterému je třeba se vyhnout, je lidská interakce.

Fáze inteligentního zajištění kvality:

Machine Integration Value

1. Definice

Nejprve je třeba definovat kvantifikovatelné parametry a mezní hodnoty odchylek.

2. Provedení

Skutečné naměřené hodnoty jsou určovány zcela automaticky bez vlivu obsluhy a lze je reprodukovat.

3. Verifikace

I porovnání naměřených hodnot s definovanými parametry je automatické. Takto je zajištěno, že nebudou instalovány vadné kabelové svazky.

4. Sledování

Vzhledem k tomu, že zajištění kvality bylo jasně definováno a plně automatizováno, lze jej kdykoli rekonstruovat. Pro potvrzení stačí znát meze parametru specifikace a verzi postupu vyhodnocení.


Zjednodušené zajištění kvality s vysokou přidanou hodnotou

Strategie nulové chybovosti při zpracování vodičů se rychle vrátí:

  • Jasná a snadno sdělitelná definice cíle

  • Řízený proces

  • Žádné výdaje na školení obsluhy

  • Méně požadovaných údajů

  • Rychlé vyřízení případů nedostatečné kvality a stažení výrobků

Závěr: Aby se minimalizovala rizika ohrožení života a zdraví, například při autonomním řízení, jsou zapotřebí spolehlivější výrobky. Ty vyžadují spolehlivý a kontrolovatelný výrobní proces. Komax tento cíl sleduje svým rozsáhlým portfoliem kvalitních nástrojů.


Přehled produktů Quality Tools a MicroLabs


Vybrané produkty