Promluvte si s odborníkem

Člověk a stroj pracují ruku v ruce

Jádrem SMART FACTORY by KOMAX je v současnosti průmyslový internet věcí (IIoT). Jako centrální monitorovací nástroj umístěný ve Švýcarsku zaznamenává SMART FACTORY data počítačů připojených k síti, zpracovává je v reálném čase a graficky je zobrazuje na řídicím panelu. Poskytuje transparentní přehled o tom, jak vysoké je využití strojů, jak dobře pracují, jakou kvalitu poskytují a jak je nastaveno hospodaření s energií. Přizpůsobené plánování výroby s odpovídajícími procesy umožňuje vyrovnat nákladově náročné špičky ve spotřebě energie.

Současně lze optimálně řídit využití strojů prostřednictvím cíleného plánování a řízení výrobních zakázek. Procesní data také poskytují informace o výhodných časech výměny a nejvhodnějším čase další údržby.

IIoT je ideální analytický nástroj pro rozhodování na základě faktů, využití optimalizačního potenciálu a minimalizaci rizik.

Takové monitorování přináší mnoho dalších výhod, jako např.:

  • Vizualizovaný výstup výroby v reálném čase, který lze použít k porovnávání a předpovědím.

  • Zprávy dostupné stisknutím tlačítka.

  • Řízení kvality na základě centrálně řízených výrobních parametrů. Centrálně řízené stroje pro trvale vysokou kvalitu.

  • 100% sledovatelná výroba a kvalita.

Smart Factory Kacheln 5 Komponente

Vize SMART FACTORY by KOMAX

Automatizovaná, daty řízená montáž kabelů znamená efektivnější a hospodárnější řešení
složitých výrobních procesů bez
kompromisů, co se týče kvality. Mezi největší výzvy v současné době patří: 

  • Postupná miniaturizace systémů kontaktů 

  • Celosvětový nedostatek kvalifikovaných pracovníků a rostoucí personální náklady

  • Úsporné, flexibilní a škálovatelné výrobní koncepty bez časově náročných změn materiálu a přípravy

  • Neustálá automatizovaná výroba kabelových svazků podle požadavků zákazníka 

  • Vyšší požadavky na kvalitu a komplexní sledovatelnost

Komax má pro SMART FACTORY by KOMAX vizi. Usiluje o realizaci následujících pěti složek, které poskytují řešení hlavních problémů:

Label Smart Factory - No Operator Influence

Nulový vliv obsluhy

SMART FACTORY by KOMAX minimalizuje vliv obsluhy. Za tímto účelem vyvíjí společnost Komax plně automatizovaná a síťová řešení. Jaké jsou výhody: Snižují se náklady na pracovní sílu a závislost na pracovní síle. Zvyšuje se produktivita a transparentnost, zatímco kvalita zůstává trvale vysoká.

Label Smart Factory Kachel Self Optimizing Factory

Samooptimalizační továrna

Samooptimalizační továrna zvyšuje produktivitu a zároveň snižuje náklady na kvalitu. Za tímto účelem poskytuje společnost Komax cloudové algoritmy založené na výrobních a behaviorálních datech. Jaké jsou výhody: Výrazně se zlepší využití strojů a sníží se náklady na kvalitu.

Label Smart Factory - Self-Service Boutique

Samoobslužný obchod

Komax nabízí přístup do digitálního samoobslužného obchodu. Zákazníci mohou využívat služby, jako je objednávání produktů a náhradních dílů, webové školení, stahování a aktualizace softwaru, správa licencí a nástroje pro analýzu a optimalizaci. Jaké jsou výhody: Ke službám společnosti Komax můžete přistupovat kdykoli a odkudkoli a získat přizpůsobený přehled o svém podniku.

Komax Label Smart Factory - On-Demand Service

Služby na vyžádání

Komax nabízí řešení a služby na vyžádání. Patří mezi ně platby za výkon nebo používání systémů, financování a leasingové služby nebo zprostředkování výrobních kapacit, například pro zvládnutí výrobních špiček. Jaké jsou výhody: Snížíte své kapitálové požadavky a zvýšíte svou flexibilitu, stabilitu a schopnost reagovat.

Label Smart Factory Kachel Real-Time Quality Audits

Audity kvality v reálném čase

SMART FACTORY by KOMAX umožňuje provádět audity kvality v reálném čase. Data o kvalitě jsou shromažďována pomocí technologie IoT, ukládána na cloud a zpracovávána uživatelsky přívětivým způsobem. To zákazníkům usnadňuje okamžité generování kvalitních zpráv. Jaké jsou výhody: Kdykoli můžete prokázat splnění požadavků na kvalitu a sledovat procesy.

Inovace pokračují: samoregulační systémy

Jako hnací síla inovací a lídr na trhu v oblasti automatizovaného zpracování vodičů neustále investujeme do dalšího vývoje inteligentních, spolehlivých a nákladově optimalizovaných řešení. Vize SMART FACTORY by KOMAX je průběžně naplňována.

Budoucí systémy se budou samy přizpůsobovat a budou tak nezávisle regulovat výrobní proces – dokonce i napříč výrobními závody. Společně s našimi zákazníky se i nadále snažíme usnadňovat a zpříjemňovat život a činit ho bezpečnějším.

Zde se dozvíte, která řešení připravená na budoucnost jsou již dnes k dispozici nebo jsou ve vývoji.