Ramp-up Komax Services

Přínosy

 • Bezproblémová integrace nového zařízení do výrobního procesu

 • Žádné nákladné zkoušky před dosažením optimálního provozu nových strojů a testovacích systémů

 • Méně neplánovaných odstávek

 • Žádné přerušení výroby

 • Vyšší provozuschopnost

 • Stále stejně vysoká kvalita

 • Méně odpadu

 • Předání znalostí

Popis

Čím složitější je systém, tím důležitější je, aby bylo zařízení co nejrychleji zkoordinováno s vašimi procesy. To platí stejnou měrou pro nové stroje a testovací systémy i pro ty stávající, s nimiž chcete zpracovávat různé výrobky s novými specifikacemi. Naši servisní technici na místě sladí nová i stávající zařízení pro optimální stabilitu procesu, produktivitu a kvalitu a důkladně proškolí vaše zaměstnance.


Rozsah služeb

Pro nové stroje

 • Důkladné zaškolení obsluhy specialisty společnosti Komax

 • Poradenství a podpora v počáteční fázi výroby

 • Optimalizace strojů a testovacích systémů pro dosažení maximální produktivity a nejlepší možné kvality

Pro stávající stroje

 • Podpora při provozu a údržbě

 • Podpora při problémech s probíhajícími operacemi

 • Podpora při optimalizaci produktivity a kvality

 • Podpora při optimalizaci údržby


Brožury se službami