Promluvte si s odborníkem

Nástroje kvality

Aby bylo možné splnit rostoucí požadavky na kvalitu s ohledem na produkty a výrobní procesy, strategie nulové chyby a optimalizace procesů stále více eliminují zdroje lidských chyb a přenášejí kontrolu na automatizované entity. Kromě toho jsou k dispozici četné přístroje pro individuální vzorkování (ověřování) konečného produktu. To znamená, že společnost Komax nabízí komplexní řešení kontroly kvality pro každou potřebu.
Přehled nástrojů kvality a MicroLab:
https://www.komaxgroup.com/prehled-quality-tools