Promluvte si s odborníkem
Acceptance Test Komax Services

Přínosy

 • Bezproblémová integrace nového systému do výrobního procesu

 • Instalace systému až po úspěšném převzetí zákazníkem

 • Žádné přerušení výroby

 • Žádné následné dolaďování

 • Optimálně vyškolený personál

Popis

Komplexní zakázkové systémy mají obvykle značný soubor specifikací, které je třeba splnit. Pokud zjistíte, že něco nefunguje podle představ, až při instalaci na místě, lze často provést potřebnou opravu pouze u výrobce. To znamená prostoje ve výrobě a časové ztráty. Při přejímacím testu se všechny funkce testují během výrobního procesu v našem závodě. Veškeré ladění a optimalizace probíhají před instalací, takže máte jistotu, že váš nový systém splňuje všechny specifikace.


Rozsah služeb

 • Individuální definice přejímacího testu před instalací stroje

 • Typický proces převzetí zákazníkem:

 • Prvotní kontrola hlavních součástí po montáži

 • Zkouška systému v prostorách společnosti Komax s materiálem zákazníka (za přítomnosti zákazníka)

 • V případě potřeby: opravy a konečné úpravy

 • Převzetí ve spolupráci se zákazníkem

 • Dodávka a instalace systému v zákazníkově závodě

 • V případě potřeby: další testy a optimalizace po instalaci systému


Brožury se službami