Promluvte si s odborníkem
Calibration Komax Services

Přínosy

  • Zlepšená kontrola kvality

  • Sledovatelnost

  • Zjednodušené audity

Popis

Naše instalační služba – prováděná specialisty společnosti Komax přímo na místě – vám dává jistotu, že produkt od společnosti Komax byl nainstalován podle našich specifikací a splňuje tak naše záruční podmínky. Přejímací protokol slouží jako závazný důkaz, že stroj splňuje vaše požadavky. Díky důkladnému poučení zaměstnanců (v místním jazyce) se vyhnete velkým škodám a problémům s kvalitou v důsledku nesprávné obsluhy. 


Rozsah služeb

  • Výběr stroje (včetně určení ideálního stroje a modulů, v případě potřeby vývoj na zakázku)

  • Provedení testu proveditelnosti specialisty společnosti Komax (vytvoření mikrofotografií s testy krimpování a kroucení)

  • Vytvoření inspekční zprávy (zahrnující seznam požadovaných možností a nastavení/parametrů stroje) společností Komax

  • Projednání inspekční zprávy se zákazníkem


Brožury se službami