Promluvte si s odborníkem
Komax Services-Connect

Přínosy

  • Transparentnost vaší výroby díky jasnému přehledu všech údajů o stroji

  • Porovnání výrobních výstupů z více míst nebo strojů v reálném čase

  • Vytváření přehledů zahrnujících všechny relevantní statistiky během okamžiku

  • Cloudová služba – vždy používáte nejnovější verzi bez nutnosti aktualizace softwaru

Popis

Komax Connect zpracovává výrobní data vašich strojů v reálném čase a vizualizuje je v přehledných grafech. Nikdy neztratíte přehled o produktivitě svých strojů. Na první pohled můžete porovnat výkon a kvalitu několika pracovišť nebo strojů a například určovat, které parametry dosahují nejlepšího poměru množství a kvality. Příčinu odstávky stroje zjistíte hned poté, co k ní dojde.

Pokud uživatel změní parametry stroje, jsou osoby, které jsou za stroje odpovědné, okamžitě informovány e-mailem. Stručně řečeno, řešení Connect vám poskytne přesné informace, které potřebujete k optimalizaci produktivity strojů Komax při zachování co nejvyšší a nejkonzistentnější kvality vašich výrobků.


Rozsah služeb

  • Software a hardware (Komax Gateway)

  • Odemčení vybraných funkcí a nastavení přístupových práv

  • Zpracovávání dat v reálném čase v Komax Cloudu

  • Ukládání dat na speciálně zabezpečené cloudové servery

  • Průběžné rozšiřování služeb a funkcí


Brožury se službami