Promluvte si s odborníkem
Komax Services Repair

Přínosy

  • Rychlé a odborné opravy vadných strojů a testovacích systémů

  • Méně neplánovaných odstávek

  • Vyšší dostupnost a spolehlivost

Popis

Můžete využít zkušeností, které naši servisní technici získali během mnoha let praxe. Při opravách neponecháváme nic náhodě a dodržujeme standardizované postupy. Můžete si být jisti, že opravené výrobky Komax budou fungovat stejně dobře a spolehlivě jako nové.

Závady obvykle opravujeme na místě. V závislosti na typu závady však můžeme stroje a testovací systémy opravit v regionálním servisním středisku – nebo tam, kde byly vyrobeny.


Rozsah služeb

  • Důkladná inspekce a analýza vadného zařízení

  • Přesné vymezení rozsahu prací a nákladů na opravu

  • Oprava s využitím standardizovaných postupů

  • Závěrečná kontrola a zkouška funkčnosti


Brožury se službami