Promluvte si s odborníkem
Komax Services Helpdesk

Přínosy

  • Konzultace a rychlá technická pomoc

  • Jeden kontakt pro všechny technické problémy a dotazy

  • Přístup k odborným znalostem celé skupiny Komax Group

  • Vysoká provozuschopnost vašeho výrobního zařízení

  • Kratší prostoje

Popis

Získáte přímý přístup k helpdesku společnosti Komax – a budete moct využívat podporu zkušených techniků a servisních specialistů. Podpora je poskytována telefonicky nebo e-mailem; při softwarových problémech je možné připojení přes vzdálenou plochu.


Rozsah služeb

  • Okamžitá technická pomoc

  • Strukturovaná diagnostika chyb


Brožury se službami