Komax Services Relocation

Přínosy

 • Zkrácení doby plánování

 • Rychlá reakce na nedostatečnou kapacitu ve výrobě

 • Komplexní podpora společnosti Komax při pořízení, přepravě, opravách a instalaci

 • Proškolení obsluhy a údržby na místě provedené techniky společnosti Komax

 • Nižší objem investic ve srovnání s novými stroji

 • Podpora při identifikaci použitých strojů a testovacích systémů v celosvětové síti Komax

Popis

U společností s více výrobními místy není neobvyklé, že některá místa pracují nepřetržitě, zatímco jiná mají volné kapacity. Namísto zvyšování výrobní kapacity nákupem nového zařízení může být chytrým řešením přesun nedostatečně využívaných výrobních zařízení v rámci společnosti.

V rámci služby stěhování zaručuje Komax bezchybný stav strojů a testovacích systémů po přestěhování na nové místo, takže je lze ihned začít používat ve výrobě. Uvedeme stroje do provozu a zaškolíme obsluhu na novém místě.

Služba stěhování je také ideálním řešením při nákupu použitých strojů nebo testovacích systémů Komax: nehrozí vám žádné riziko, protože zařízení zkontrolujeme a opravíme.


Rozsah služeb

 • Kontrola strojů a testovacích systémů na původním místě a vytvoření dokumentace o stavu stroje (zprávy o stavu) specialisty společnosti Komax

 • Stanovení případných nutných oprav se zákazníkem (všeobecná údržba, opětovná certifikace zařízení na zajišťování kvality anebo vylepšení hardwaru a softwaru)

 • Provedení definovaných úkolů, přejímka a hlášení na starém místě a balení a zapečetění přepravních jednotek specialisty společnosti Komax

 • Přeprava a instalace strojů a testovacích systémů na novém místě společností Komax

 • Zaškolení provozního personálu na novém místě specialisty společnosti Komax


Brožury se službami