Promluvte si s odborníkem
Komax Services-Installation

Přínosy

 • Minimální prostoje a rychlé spuštění výroby

 • Dlouhodobá provozuschopnost strojů díky řádnému uvedení do provozu

 • Zvýšená dostupnost strojů díky vyškolenému personálu

 • Vysoká bezpečnost díky optimálnímu nastavení a kalibraci

 • Přejímací protokol jako doklad o splnění záručních podmínek výrobce

Popis

Naše instalační služba – prováděná specialisty společnosti Komax přímo na místě – vám dává jistotu, že produkt od společnosti Komax byl nainstalován podle našich specifikací a splňuje tak naše záruční podmínky. Přejímací protokol slouží jako závazný důkaz, že stroj splňuje vaše požadavky. Díky důkladnému poučení zaměstnanců (v místním jazyce) se vyhnete velkým škodám a problémům s kvalitou v důsledku nesprávné obsluhy.


Rozsah služeb

 • Vybalení stroje, kontrola kompletnosti a případného poškození při přepravě

 • Umístění stroje do výrobní linky

 • Montáž, seřízení a instalace doplňků a aplikací

 • Připojení stroje (elektřina, stlačený vzduch)

 • Spuštění stroje a zkoušky funkčnosti jednotlivých součástí

 • Kalibrace a nastavení

 • Připojení (integrace do zákazníkova systému plánování a řízení výroby)

 • Proškolení obsluhy a servisních pracovníků

 • Testovací provoz

 • Nastavení stroje pro požadované výrobní operace

 • Schválení stroje pro použití ve výrobě

 • Dokumentace problémů a závad (přejímací protokol a zpětná vazba k nastavení)

 • Organizace a provedení případných následných prací


Zpětná vazba k nastavení

Pomocí tohoto formuláře nás můžete informovat o instalaci/přemístění strojů a zařízení s výrobním číslem.

Brožury se službami