Promluvte si s odborníkem
Komax-Services-Inspection

Přínosy

  • Komplexní hodnocení s jasnými informacemi o stavu

  • Rychlejší reaktivace vadných nebo vyřazených strojů a testovacích systémů

  • Včasná prevence neplánovaných odstávek

  • Užitečné informace pro plánování investic a rozpočtu

Popis

Důkladná analýza stavu vašich strojů a testovacích systémů zahrnuje kompletní vizuální kontrolu – naši servisní technici používají zkušební zařízení a další metody, aby získali jasnou představu o stavu zařízení. Poskytneme vám doporučení ohledně údržby a nezbytných opatření, která zajistí, že vaše produkty Komax budou opět bezchybně fungovat a poskytovat optimální kvalitu, a také tipy, jak zvýšit výkon.


Rozsah služeb

  • Inspekce servisními techniky společnosti Komax přímo u vás

  • Analýza a interpretace naměřených dat

  • Dokumentace stavu (zpráva o stavu)

  • Písemná zpráva s konkrétními doporučeními ohledně oprav a údržby

  • Odhad nákladů


Brožury se službami