Promluvte si s odborníkem
Komax Services-Consulting

Přínosy

 • Přesná inventarizace s doporučením konkrétních opatření

 • Dokonalá konfigurace strojů Komax

 • Optimalizovaný výkon strojů a obsluhy

 • Vyšší efektivita servisu strojů

Popis

Naše servisní poradenství vám poskytne fundované odpovědi na vaše otázky týkající se provozu a údržby strojů Komax. Analyzujeme za vás situaci, provedeme komplexní inventarizaci stavu vašich zařízení Komax a zohledníme také dostupné personální zdroje. Na základě toho vám doporučíme zařízení a vypracujeme pro vás koncept servisu, který umožní efektivní a cenově výhodnou údržbu vašich strojů.


Rozsah služeb

 • Analýza požadavků

 • Inventarizace strojů

 • Analýza procesů

 • Doporučení vybavení a konfigurace strojů

 • Koncepce servisu včetně cenově výhodné správy náhradních dílů

 • Analýza přínosů

 • Další doporučené kroky


Brožury se službami