Promluvte si s odborníkem
Komax-Services-Production-Analysis

Přínosy

 • Nižší náklady díky optimalizovaným procesům

 • Menší zmetkovost, méně odpadu

 • Kvantifikovatelné zvýšení efektivity a zlepšení výroby

Popis

Své stroje a testovací systémy Komax chcete používat co nejefektivněji. Výkonnost stroje závisí na celé řadě faktorů, z nichž nejdůležitější jsou provoz, údržba, logistika a požadavky na kvalitu.

Díky analýze výkonu získáte nezávislé hodnocení svého výrobního prostředí. Objektivně posoudíme problémy a optimalizační potenciál, zjistíme, co by šlo zlepšit, a společně s vámi vypracujeme katalog užitečných opatření.

Při druhé kontrole na místě vyhodnotíme zlepšení a poskytneme hodnocení zvýšení produktivity z kvantitativního i kvalitativního hlediska. Tato služba je výhodná zejména v případech, kdy na stroji probíhá po delší dobu stále stejný proces. Obsluha neustále provádí drobné úpravy, čímž vzniká riziko, že se nastavení bude stále více odchylovat od optimální a správné konfigurace.


Rozsah služeb

 • Návštěva našich výrobních odborníků přímo u vás za účelem úvodní kontroly; sběr dat

 • Vyhodnocení dat a vytvoření inspekční zprávy společností Komax

 • Konzultace ohledně inspekční zprávy a společné vypracování katalogu opatření (na místě nebo prostřednictvím videokonference)

 • Zavedení opatření

 • Návštěva našich výrobních odborníků přímo u vás za účelem druhé kontroly; sběr dat

 • Vyhodnocení dat a porovnání s první kontrolou; vytvoření druhé inspekční zprávy společností Komax a prezentace zvýšení produktivity

 • Konzultace ohledně druhé inspekční zprávy (na místě nebo prostřednictvím videokonference)

 • Archivace dokumentace a vykonání případných následných prací


Brožury se službami