Komax Services-Feasibility Test

Přínosy

  • Úspora času a nákladů díky outsourcingu

  • Přístup k odborným znalostem společnosti Komax při hledání optimálních výrobních řešení

  • Dokonalá konfigurace stroje pro daný úkol

  • Kratší doba konfigurace díky předem stanoveným parametrům

  • Spolehlivé a bezpečné zpracování vodičů

Popis

Produktivita a efektivita při zpracovávání vodičů závisí na tom, zda jsou procesy a stroje optimálně sladěny se zpracovávaným produktem. Náš test proveditelnosti zahrnuje následující: zpracujeme vaše materiály a určíme ideální nastavení; přitom se zaměřujeme především na kvalitu a stabilitu procesu a poskytneme vám přesně definované postupy a nastavení. Nabízíme různé studie proveditelnosti: pro zpracování vodičů, krimpování, kroucení a ovazování. Při zpracovávání vodičů se zaměřujeme na řezání, odizolování, cínování (s pomocí partnerů), značení (inkoustem, ražením za tepla) a kroucení.

K formulářům testů proveditelnosti


Rozsah služeb

  • Výběr stroje (včetně určení ideálního stroje a modulů, v případě potřeby vývoj na zakázku)

  • Provedení testu proveditelnosti specialisty společnosti Komax (vytvoření mikrofotografií s testy krimpování a kroucení)

  • Vytvoření inspekční zprávy (zahrnující seznam požadovaných možností a nastavení/parametrů stroje) společností Komax

  • Projednání inspekční zprávy se zákazníkem


Brožury se službami