Promluvte si s odborníkem
Komax Services Emergency Plan

Přínosy

  • Jasné scénáře a rozdělení odpovědností v případě odstávek

  • Rychlejší řešení problémů

  • Méně odstávek

  • Rychlé obnovení přerušené výroby

Popis

Neplánované odstávky nelze nikdy zcela eliminovat – jsou obvykle důsledkem chyb obsluhy nebo špatné údržby. Je tedy důležité mít plán B: nouzové scénáře s jasně definovanými procesy, které zajistí, že porucha bude vyřešena co nejrychleji a vaše výroba se co nejdříve znovu rozběhne. Naši odborníci na služby a výrobu s vámi budou spolupracovat na přípravě těchto scénářů – dříve, než vůbec bude mít nepředvídaná situace šanci nastat.


Rozsah služeb

Definice nouzových scénářů (kontakty, komunikační prostředky, odpovědnosti, definice kroků při řešení problémů, náhradní díly atd.)


Brožury se službami