Ramp-up Komax Services

Výhody pre vás

 • Bezproblémová integrácia nových zariadení do vášho výrobného procesu

 • Žiadne nákladné skúšky pred optimálnym fungovaním nových strojov a testovacích systémov

 • Menej neplánovaných prestojov

 • Žiadne prerušenia výroby

 • Väčšia dostupnosť

 • Konzistentná kvalita

 • Menej odpadu

 • Prenos vedomostí

Popis

Čím je systém zložitejší, tým je dôležitejšie, aby bolo zariadenie čo najrýchlejšie koordinované s vašimi procesmi. To platí v rovnakej miere pre nové stroje a testovacie systémy, ako aj pre tie existujúce, s ktorými chcete spracovávať rôzne produkty s novými špecifikáciami. Naši servisní technici zosúladia nové a existujúce zariadenia priamo na mieste pre optimálnu stabilitu procesov, produktivitu a kvalitu a dôkladne zaškolia vašich zamestnancov.


Rozsah služieb

Pre nové stroje

 • Dôkladné zaškolenie obsluhujúceho personálu špecialistami spoločnosti Komax

 • Poradenstvo a podpora v počiatočnej fáze výroby

 • Optimalizácia strojov a testovacích systémov na dosiahnutie maximálnej produktivity s najlepšou možnou kvalitou

S existujúcimi strojmi

 • Podpora pri prevádzke a údržbe

 • Podpora pri problémoch počas prevádzky

 • Podpora pri optimalizácii produktivity a kvality

 • Podpora pri optimalizácii údržby


Servisné brožúrky