Porozprávaj sa s odborníkom

Stáčací stroj

So strojmi na stáčanie vodičov dodáva spoločnosť Komax stáčaniu novú dimenziu. Vývoj našich systémov na spracovanie vodičov sa vyznačuje dlhoročnými skúsenosťami s poloautomatickými a plnoautomatickými stáčacími strojmi a hĺbkovými skúsenosťami s vytváraním prispôsobených riešení stáčania.