Porozprávaj sa s odborníkom
Aerospace Header image

Pripravené na štart: zostava automatizovaných systémov prepojenia elektrických vedení (EWIS)

Spôsoby, akými budeme v budúcnosti letecky prepravovať ľudí a tovar a to, ako budeme udržiavať systémy a budovy, čakajú veľké zmeny. Minimalizované emisie CO2 a hluk lietadla sú len dve aspekty, ktoré si vyžadujú prehodnotenie v modernom leteckom priemysle.  

Rastúce a rozmanitejšie využívanie lietadiel znamená, že výrobcovia OEM a ich dodávatelia budú čeliť zvýšenému dopytu po elektroinštalačných systémoch. Relatívne malé množstvá vodičov a zväzkov vodičov sa ešte dnes vyrábajú ručne. Ekologická letecká doprava si však vyžaduje výrazne vyššiu produktivitu, a teda minimálne postupné zvyšovanie automatizácie montáže vodičov, a to nielen s cieľom splniť vysoké špecifikácie kvality. Technológie e-mobility sa v tomto smere považujú za platný vzor. 

Výhodou nových digitálnych technológií je, že moderné výrobné platformy sú flexibilne škálovateľné a spĺňajú požiadavky, ako je vysledovateľnosť a analýza údajov, na optimalizáciu procesov a zabezpečenie kvality.

Platformy pre kompatibilnú automatizovanú montáž vodičov

Spoločnosť Komax Aerospace už viac ako 10 rokov vyvíja výrobné platformy na poloautomatizovanú a plne automatizovanú výrobu EWIS spolu s výrobcami OEM lietadiel, vrtuľníkov a elektrických vertikálne štartujúcich a pristávajúcich lietadiel (eVTOL). 

S rastúcou automatizáciou, od digitálne poskytovaných montážnych údajov cez strojovo podporované čiastkové procesy až po plne automatizovanú montáž vodičov, sa znižuje chybovosť a plytvanie materiálom. Konektory sa vo veľmi vysokej frekvencii cyklov vyrábajú v konštantne vysokej, zaznamenanej kvalite. Výsledné zväzky vodičov plne spĺňajú mimoriadne vysoké bezpečnostné normy leteckého priemyslu. Sú ľahké, priestorovo úsporné a robustné, aby odolali náročnému prevádzkovému prostrediu, ktoré ich vystavuje vysokým teplotám a kolísaniu tlaku vzduchu, ako aj silným vibráciám. 

Vysledovateľnosť vďaka udržateľnému označovaniu káblov a vodičov

Osobitnú výzvu pre materiál plášťa kábla predstavujú požiadavky, ako je nízka hmotnosť a odolnosť voči nepriaznivým vplyvom prostredia. Individuálne nakonfigurovaný identifikačný kód, aplikovaný laserom, je aktuálny a spĺňa priemyselné normy a predpisy. 

Automatizovaná montáž vodičov s integrovanou inline alebo end-of-line kontrolou kvality prostredníctvom priemyselného spracovania obrazu zabezpečuje digitálnu vysledovateľnosť, pretože zaznamenáva vizuálnu kontrolu.