Porozprávaj sa s odborníkom
Data Wire header image

Zónové brány zjednodušujú architektúru E/E

V súčasnosti mnohé zosieťované ovládače funkcií posielajú svoje údaje prostredníctvom dlhých káblov do centrálneho palubného počítača vozidla. Komplexné architektúry E/E vznikli v dôsledku širokej škály funkcií, ktorá sa už roky rozširuje, a tieto architektúry sa dajú rozširovať len s veľkým úsilím a nákladmi. Okrem toho mnohé dlhé káble zbytočne zvyšujú hmotnosť vozidla a zaberajú inštalačný priestor.  

Na druhej strane, systémy konektorov a dátové káble pre automobilový ethernet prenášajú ešte väčšie množstvá dát pri vysokých rýchlostiach v rozsahu niekoľkých gigabitov. Nové koncepcie jednoduchšej komunikačnej infraštruktúry predpokladajú zónové brány na spracovanie údajov v reálnom čase, čo je základným predpokladom pre ďalšiu úroveň autonómnej jazdy.

Autonomous driving

Automatizovaná výroba automobilových systémov E/E založených na sieti Ethernet

V porovnaní so súčasnými zložitými káblovými zväzkami na mieru sú menšie, jednoducho štruktúrované zväzky vodičov pre zónové elektrické systémy vozidiel ideálne na automatizovanú výrobu. Automatizovaná výroba výrazne zvyšuje produktivitu pri zachovaní trvalo vysokej kvality. 

Automatizované procesy sú navrhnuté tak pre zvyšujúce sa objemy výroby, ako aj pre nové požiadavky na montáž káblových zväzkov.  

Patria medzi ne: 

  • Nižšie tolerancie na interferencie 

  • Vyššia presnosť pri spracovaní vodičov a montáži konektorov 

  • Miniaturizácia: Menší prierez vodiča a kratšia dĺžka odizolovania pre menšie konektory a nižšiu hmotnosť 

  • Nové technológie prenosu medzi procesnými modulmi znižujú plochu stroja až o 45 % a umožňujú maximálne flexibilnú montáž sieťového pripojenia Ethernet. 


Thumbnails-LambdaX Animation

Informácie o produkte


Vybrané produkty