Porozprávaj sa s odborníkom
Smart Factory Grafik Batch Production

Automatická výmena krimpovacieho aplikátora odstraňuje prípadné zápchy na linke

Automobilový priemysel uvádza na trh čoraz viac modelov v čoraz kratšom čase. Pre dodávateľov káblových zväzkov to znamená zvýšenie ich produktivity. Očakáva sa, že budú dodávať viac 1a káblových zväzkov pri čo najnižších nákladoch, hoci architektúra zväzkov je pre ďalšie funkcie vozidla čoraz zložitejšia. Doteraz bolo osvedčeným riešením outsourcing do krajín s nízkymi mzdami. Toto riešenie však už nie je vyhovujúce, pretože manuálna práca sťažuje vysledovateľnosť. K tomu sa pridáva snaha výrobcov OEM priblížiť logistický reťazec k ich závodom. Okrem toho nie sú k dispozícii odborní pracovníci. Tento problém rieši automatizované spracovanie vodičov. 

O 50 % vyššia produktivita a 100 % vyššia kvalita preukázaná v praktickom teste 

Alternatívou je plne automatické krimpovanie, ktoré je vďaka najnovším technológiám mimoriadne atraktívne. Možnosť automatickej výmeny krimpovacieho aplikátora spolu s krimpovacou kazetou totiž eliminuje časovo veľmi náročnú manuálnu výmenu. A to práve v čase, keď sa kontakty zmenšujú a ich inštalácia je čoraz náročnejšia. 

Pozoruhodné výsledky priniesol starostlivo monitorovaný prevádzkový test s viac ako 20 000 výmenami krimpovacích aplikátorov v reálnych výrobných podmienkach: 

  • Žiadne odchýlky v dôležitých kritériách kvality, ako je výška krimpovania, sila vytiahnutia a vizuálna kontrola 

  • Merania overili až o 50 % vyšší výkon za zmenu. 

Operátor dokončil výmenu krimpovacieho aplikátora a materiálu v priebehu jednej minúty. Za predpokladu 10 procesov výmeny za zmenu to znamená časovú úsporu až 2,5 hodiny v rámci 8-hodinovej zmeny. Čas, počas ktorého sú stroje v prevádzke. Okrem toho minimalizácia vplyvu obsluhy na časti, ktoré sa dotýkajú kontaktu, predlžuje ich životnosť. 

Komax Alpha Rendering iso C komax

Úplná vysledovateľnosť vo výrobe založenej na údajoch

Na rozdiel od manuálnej výmeny krimpovacích aplikátorov a cievok kontaktov zabezpečuje nový systém trvalo vysokú kvalitu aj pri výmene krimpovacích kaziet medzi strojmi rovnakého typu. To je možné vďaka použitiu centrálne riadenej databáze údajov, ktorá dodáva príslušnému stroju jednotné parametre procesu. 

Krimpovacia kazeta navyše obsahuje jedinečné identifikačné označenie, vďaka ktorému je výroba každého produktu plne vysledovateľná. Novú technológiu spoločne vyvinuli spoločnosti TE Connectivity a Komax.