Porozprávaj sa s odborníkom

Digitalizácia ako stratégia budovania odolných rozvádzačov

Nové technológie založené na údajoch ponúkajú pri stavbe rozvádzačov mnohé výhody. Zjednodušujú a urýchľujú procesy, najmä vo výrobe, a zabezpečujú ich bezpečnosť a vysledovateľnosť.  

Dokonca aj úpravy na poslednú chvíľu možno vykonať bezpečne a rýchlo, pretože technické údaje sú automaticky začlenené do všetkých príslušných procesov. 

Automatizovaná výroba rozvádzačov tak predstavuje dokonalý základ pre digitálne prepojenie interdisciplinárnych procesov a paralelizáciu úloh, ako je napríklad príprava práce. To môže eliminovať alebo výrazne skrátiť časovo najnáročnejšie procesy pri výrobe rozvádzačov, a to: 

  • Čítanie schém plošných spojov 

  • Manuálne spracovanie vodičov 

Výsledkom je vyššia produktivita v rovnakej oblasti s konštantne najvyššou kvalitou a nižšími nákladmi na projekt. Dokonca aj pre veľkosť dávky 1. 

Virtuálne zapojenie Digital Lean Wiring (DLW)

DLW viewer

Ak sú informácie o montáži a pripojení známe vopred, stroj môže káble prefabrikovať od začiatku až do konca. Digitálne údaje z dokumentácie ECAD alebo DLW sa prenášajú priamo do strojov na montáž vodičov. Odpadá časovo náročné a na chyby náchylné manuálne zadávanie údajov. 

Stroje vyrábajú jednotlivé vodiče, zväzky vodičov a káblové zväzky o 30 % až 80 % rýchlejšie, ako by to bolo možné ručne, a to v trvalo vysokej kvalite. Kompletne pripravené zväzky vodičov možno triediť tak, aby boli pripravené na zapojenie v poradí optimalizovanom pre montáž. To šetrí čas, pretože elektrotechnik nemusí tak často meniť nástroje. 

Technik získava ďalší čas, pretože vytlačené označenie vodičov alebo označená rúrka už definuje zdroj a cieľ spojenia. Tieto informácie už nie je potrebné hľadať v schémach zapojenia. 

Vďaka automatizácii sú vodiče dokonale prefabrikované za zlomok času

Cabinet Building

dAk sú informácie o montáži a pripojení známe vopred, stroj môže káble prefabrikovať od začiatku až do konca. Digitálne údaje z dokumentácie ECAD alebo DLW sa prenášajú priamo do strojov na montáž vodičov. Odpadá časovo náročné a na chyby náchylné manuálne zadávanie údajov. 

Stroje vyrábajú jednotlivé vodiče, zväzky vodičov a káblové zväzky o 30 % až 80 % rýchlejšie, ako by to bolo možné ručne, a to v trvalo vysokej kvalite. Kompletne pripravené zväzky vodičov možno triediť tak, aby boli pripravené na zapojenie v poradí optimalizovanom pre montáž. To šetrí čas, pretože elektrotechnik nemusí tak často meniť nástroje. 

Technik získava ďalší čas, pretože vytlačené označenie vodičov alebo označená rúrka už definuje zdroj a cieľ spojenia. Tieto informácie už nie je potrebné hľadať v schémach zapojenia. 

Inteligentné služby pre ad hoc virtuálnu podporu priamo na mieste

SMART CABINET BUILDING je spoločnou iniciatívou týchto spoločností: Weidmüller, Komax, Zuken, Armbruster Engineering a Steinhauer. Spoločne poskytujú komplexné riešenia pre plne digitalizovanú a automatizovanú výrobu rozvádzačov. Dosahujú to prepojením svojich technológií a odborných znalostí medzi spoločnosťami. 


Cabinet Building: Weidmuller SCB Component Printer

Všetky čiastkové procesy, od projektovania, prípravy práce a obstarávania až po montáž a testovanie kvality, možno vykonávať na základe údajov a pomocou špecializovaných nástrojov a služieb. 

V roku 2021 udelila porota odbornej publikácie „SCHALTSCHRANKBAU“ iniciatíve SMART CABINET BUILDING cenu INNOVATION AWARD 2021.


Vybrané produkty