Cable High Voltage

Škálovateľná automatizácia komplexnej montáže vysokonapäťových káblových zväzkov

Nesprávne fungovanie napájania v elektrických vozidlách môže mať za následok poruchu vozidla alebo nebezpečné situácie. Montáž konektorov preto znamená dodržiavanie úzkych tolerančných polí, ako aj technicky čisté procesy s časmi cyklov do niekoľkých sekúnd. Automatizované a bezpečné riešenia minimalizujú problémy manuálnej výroby. Kombinácia individuálnej výrobnej koncepcie a modulárnej, dynamicky konfigurovateľnej výrobnej platformy poskytuje postupný úvod do automatizovanej montáže vodičov. 

To, ktoré čiastkové procesy majú najvyššiu prioritu, závisí od koncepcie riešenia vyvinutej spolu so spoločnosťou Komax. Jedno je isté: Čím viac sú procesy prepojené, tým vyššia je produktivita a kvalita. Usporiadanie stroja je presne prispôsobené individuálnym požiadavkám pri zohľadnení ekonomických aspektov. 

Výrobné klastre optimalizujú využitie strojov

Proces montáže pri veľkosériovej výrobe rôznych typov vysokonapäťových konektorov má mnoho jednotlivých krokov. Zatiaľ čo poloautomatizovaná výroba sa zameriava na kritické procesy, vyšší stupeň automatizácie umožňuje kombinovať viaceré kroky procesu. Pri ekonomicky odôvodnených nákladoch ponúka toto zoskupenie ďalší potenciál optimalizácie, napríklad v logistike. Automatizovaná preprava vodičov od stroja k stroju zvyšuje produktivitu – bez použitia plne automatických strojov. 

Konštrukcia vysokonapäťových konektorov definuje stupeň automatizácie

Rozsah, v akom má automatizácia čiastkových procesov pri montáži vysokonapäťových káblov zmysel, sa musí posúdiť na základe konkrétneho projektu. Vyvinuté koncepcie automatizácie zodpovedajú spracovávaným komponentom a objemu výroby. Dôležitú úlohu však zohrávajú aj faktory ako zabezpečenie kvality a materiál vodiča: 

  • Čo by sa malo kontrolovať a merať a aké sú základné parametre? 

  • Ktorá technológia odizolovania je vhodná? Je potrebný laser, iné štandardné procesy alebo hybridný rotačný proces? 

Veľké výhody automatizovanej výroby spočívajú vo vysokej produktivite a veľmi vysokej úrovni kvality. Systémy zabezpečenia kvality integrované do výrobných procesov ponúkajú možnosti minimalizácie plytvania materiálom a ich digitálne výrobné protokoly umožňujú vysledovateľnosť.


Process chain for high voltage cables