Krimpovací stroj

Poloautomatické stroje spoločnosti Komax sú nákladovo efektívnou alternatívou ručne ovládaných pracovných staníc, ktoré sú osobitne problematické z hľadiska overovania a sledovateľnosti parametrov výroby. Z tohto dôvodu sa pri odizolovaní, krimpovaní a montáži gumičiek s robustnými poloautomatickými strojmi spoločnosti Komax kladie veľký dôraz na bezpečnosť a monitorovanie procesov. Použitie rovnakých technológií ako v plnoautomatických strojoch zaručuje kvalitné spracovanie.