Kvalitné nástroje

Stratégia nulovej chyby a optimalizácia procesov s cieľom splniť rastúce požiadavky na kvalitu výrobkov a výrobných procesov čoraz viac eliminujú zdroje ľudských chýb a prenášajú kontrolu na automatizované jednotky. Navyše je k dispozícii množstvo nástrojov na individuálny odber vzoriek (verifikáciu) konečného produktu. To znamená, že spoločnosť Komax ponúka komplexné riešenia kvality pre každú potrebu.
Prehľad nástrojov na zaistenie kvality a MicroLab:
https://www.komaxgroup.com/quality-tools-overview