Manipulácia s vodičmi

Spoločnosť Komax kladie veľký dôraz na starostlivé, rýchle a kvalitné predspracovanie vodičov. Od odvíjačov v rôznych výkonových stupňoch až po systémy na odkladanie, navíjače a viazače: široká škála integrovateľných systémov vám umožňuje vylepšiť svoje stroje na spracovanie vodičov podľa aktuálnych požiadaviek.