Výroba zväzkov

Plnoautomatická montáž puzdier a výroba káblových zväzkov budú v budúcnosti čoraz dôležitejšie. Najvyššia úroveň kvality a efektívnosti sa dosiahne len tým, že sa tieto procesy vykonajú automaticky s integrovanými monitorovacími systémami. Nová generácia nakladačov predstavuje kvantový skok v plnoautomatickej výrobe káblových zväzkov.