Automatizovaná platforma pre dátové vodiče

Séria Lambda predstavuje spoľahlivé modulárne riešenie pre poloautomatické a plnoautomatické spracovanie káblov. Zariadenia možno nakonfigurovať tak, aby spĺňali špecifické potreby, a zaisťovali tak presnosť, spoľahlivosť, bezpečnosť a opakovateľnosť v širokej škále odvetví.