Porozprávaj sa s odborníkom

Systémy značenia

Vodiče môžete označiť pomocou označovacích systémov spoločnosti Komax. Označovanie vodičov je nevyhnutné na sledovanie káblových zväzkov a pre logistiku. Atramentové tlačiarne spoločnosti Komax vám umožňujú vylepšiť svoje stroje na spracovanie vodičov podľa aktuálnych požiadaviek.