Procesné moduly

Pre nákladovo efektívnu výrobu je potrebný súbor vysokovýkonných strojov založený na potrebách. V súlade s týmto princípom vám spoločnosť Komax umožňuje nastaviť a rozšíriť svoje základné stroje podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek vašich zákazníkov. Integrované monitorovacie systémy zabezpečujú požadovanú kvalitu.