Automatizovaná platforma pre vysoké napätie

Z dôvodu rýchlo rastúceho trhu s elektrickými a hybridnými vozidlami sa zvýšila výroba vysokonapäťových káblov. Automatizácia je kľúčová pre efektívnu a ekonomickú výrobu. Komax ponúka vhodné riešenia využívaním flexibilných Lambda platforiem, pridávaním procesných modulov, súprav prispôsobených pre konkrétne káble a nástrojov na zaistenie kvality na automatizáciu požadovaných procesov.