Porozprávaj sa s odborníkom

Integrovaná webová stránka

Ako sa pohybovať po stránke

Neváhajte preskúmať našu webovú stránku a produkty, služby a odborné znalosti, ktoré teraz nájdete na jednej webovej stránke.


Kontaktná osoba

Sme tu pre vás

Máte otázky alebo neviete nájsť, čo hľadáte? Kontaktuje nás! Zo zoznamu si vyberte miestnu kontaktnú osobu a ona vám pomôže priamo.

Komax Slovakia s.r.o.
811 08 Bratislava
Cukrová 14. Slovensko
+421 2527 33664
info.bra@komaxgroup.com

Komax Testing Sales & Service
Dargovských hrdinov 13
066 01 Humenné. Slovensko
+421 5777 67761
igor.sramko@komaxgroup.com