Porozprávaj sa s odborníkom
Komax Services Upgrades

Výhody pre vás

  • Rozšírené možnosti použitia pre vaše stroje a testovacie systémy Komax

  • Kratšie časy nastavenia

  • Stabilnejšie procesy

  • Menej odmietnutých výrobkov, lepšia kvalita

  • Vyššia produktivita vďaka včasnému odhaleniu odchýlok

Popis

Na úpravu a modernizáciu vašich strojov na spracovanie vodičov a testovacích systémov ponúkame moduly procesov a kvality, ako aj aktualizácie s vylepšeným softvérom. Procesné moduly rozširujú funkčný rozsah vášho stroja; veľký výber modulov kvality zabezpečuje monitorovanie procesu a overovanie kvality výroby.

Vďaka aktualizáciám softvéru a siete môžete svoje zariadenie udržiavať na najnovšom štandarde alebo umožniť výmenu údajov s inými systémami.


Rozsah služieb

  • Inštalácia na mieste špecialistami spoločnosti Komax

  • Funkčná kontrola

  • Zaškolenie prevádzkového personálu


Servisné brožúrky