Porozprávaj sa s odborníkom
Komax Services-Connect

Výhody pre vás

  • Transparentnosť pre vašu výrobu vďaka jasnému prehľadu všetkých údajov o stroji

  • Porovnanie výrobných výstupov viacerých miest alebo strojov v reálnom čase

  • Vytváranie správ vrátane všetkých relevantných štatistík v krátkom čase

  • Cloudová služba – vždy používate najnovšiu verziu bez potreby aktualizácie softvéru

Popis

Komax Connect spracováva výrobné údaje vašich strojov v reálnom čase a vizualizuje ich v prehľadných diagramoch. Nikdy nestratíte prehľad o produktivite svojich strojov. Na prvý pohľad môžete porovnať ich výkon a kvalitu na viacerých miestach alebo strojoch a určiť napríklad, ktoré parametre dosahujú najlepší pomer medzi množstvom a kvalitou. Príčinu výpadku stroja zistíte okamžite, ako k nemu dôjde.

Keď používateľ zmení parametre stroja, osoby zodpovedné za stroje sú okamžite informované e-mailom. Stručne povedané: Connect vám poskytuje presné informácie, ktoré potrebujete na optimalizáciu produktivity strojov Komax pri zachovaní čo najvyššej a konzistentnej kvality vašich výrobkov.


Rozsah služieb

  • Softvér a hardvér (Komax Gateway)

  • Odblokovanie vybraných funkcií a nastavenie prístupových práv

  • Spracovanie údajov v reálnom čase v Komax Cloud

  • Ukladanie údajov na špeciálne zabezpečených cloudových serveroch

  • Priebežné rozširovanie služieb a funkcií


Servisné brožúrky