Komax Services-Consulting

Výhody pre vás

 • Presný súpis s precíznym odporúčaním opatrení

 • Dokonalá konfigurácia vašich strojov Komax

 • Optimalizovaný výkon strojov a operátorov

 • Vyššia efektivita pri údržbe strojov

Popis

Naše servisné poradenstvo vám poskytne fundované odpovede na vaše otázky týkajúce sa prevádzky a údržby strojov Komax. Vo vašom zastúpení analyzujeme situáciu, vykonáme komplexnú inventúru podmienok okolo vašich strojov Komax a zohľadníme aj dostupné personálne zdroje. Na základe toho vám odporučíme stroje a vypracujeme pre vás koncepciu servisu, ktorá umožní efektívnu a hospodárnu údržbu vašich strojov.


Rozsah služieb

 • Analýza požiadaviek

 • Súpis strojov

 • Analýza procesov

 • Odporúčanie týkajúce sa vybavenia a konfigurácie strojov

 • Koncepcia servisu vrátane nákladovo efektívneho manažmentu náhradných dielov

 • Analýza výhod

 • Ďalšie odporúčania pre opatrenia


Servisné brožúrky