Komax-Services-OnSite Training

Školenie Komax On.Site

Chcete zaškoliť alebo preškoliť svoj prevádzkový personál? Skrátiť čas nastavenia a vyhnúť sa neplánovaným prestojom? Alebo udržiavať svojich vlastných inštruktorov v obraze s najnovšími technológiami (a vyučovacími metódami)? Vaše plány podporujeme školeniami na mieste v rámci Akadémie Komax.

Ďalšie informácie
Komax OnLine Training

Školenie Komax On.line

Hľadáte jednoduchý spôsob, ako optimálne vyškoliť svojich zamestnancov v oblasti používania a údržby našich strojov a testovacích systémov? Akadémia Komax ponúka špeciálne možnosti školenia On.Line pre vaše zariadenie.

Ďalšie informácie
Komax Services-OnSite Training

Školenie Komax On.Class

Dobre vyškolení zamestnanci prinášajú merateľnú pridanú hodnotu z hľadiska kvality a výkonnosti. Na základe týchto poznatkov vyvinula Akadémia Komax hybridný koncept školení On.Site a On.Line so skúškami s certifikátom. Teraz rozširujeme ponuku o virtuálne školenia On.Class s využitím zmiešanej reality.

Ďalšie informácie