Komax Services Repair

Výhody pre vás

  • Rýchla a odborná oprava poškodených strojov a testovacích systémov

  • Menej neplánovaných prestojov

  • Väčšia dostupnosť a spoľahlivosť

Popis

Využite výhody skúseností, ktoré naši servisní technici získali počas mnohých rokov praxe. Pri opravách nenechávame nič na náhodu a dodržiavame štandardizované postupy. Preto môžete mať istotu, že opravené produkty od spoločnosti Komax budú fungovať rovnako dobre a spoľahlivo ako nové.

Poruchy zvyčajne opravujeme na mieste; v závislosti od typu poruchy však môžeme opraviť stroj a testovacie systémy v regionálnom servisnom stredisku – alebo tam, kde boli vyrobené.


Rozsah služieb

  • Dôkladná kontrola a analýza chybného zariadenia

  • Presná definícia rozsahu nákladov na práce a opravy

  • Oprava prostredníctvom štandardizovaných procesov opravy

  • Záverečná kontrola a test funkčnosti


Servisné brožúrky