Komax Services Helpdesk

Výhody pre vás

  • Konzultácie a rýchla technická pomoc

  • Jeden kontakt pre všetky technické problémy a otázky

  • Prístup k odborným znalostiam celej skupiny Komax

  • Vysoká dostupnosť vašich výrobných zariadení

  • Kratšie prestoje

Popis

Získate priamy prístup k asistenčnej službe spoločnosti Komax – a môžete využívať podporu skúsených technikov a servisných špecialistov. Podpora sa poskytuje telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu; pri problémoch so softvérom je možné pripojenie k vzdialenej ploche.


Rozsah služieb

  • Okamžitá technická podpora

  • Štruktúrovaná diagnostika chýb


Servisné brožúrky