Komax Services Emergency Plan

Výhody pre vás

  • Jasné scenáre a rozdelenie zodpovedností počas prestojov

  • Rýchlejšie riešenie problémov

  • Menej prestojov

  • Rýchle obnovenie prerušenej výroby

Popis

Neplánované prestoje sa nikdy nedajú úplne eliminovať – spravidla sú dôsledkom chýb obsluhy alebo nedostatočnej údržby. O to dôležitejšie je mať plán B: Scenáre pre núdzové situácie s jasne definovanými procesmi, ktoré zabezpečia, aby sa porucha vyriešila čo najrýchlejšie a vaša výroba bola čoskoro opäť v prevádzke. Naši odborníci na služby a výrobu s vami budú spolupracovať pri vytváraní týchto scenárov – ešte predtým, ako sa nepredvídaná situácia vôbec vyskytne.


Rozsah služieb

Definícia scenárov pre núdzové situácie (kontakty, komunikačné prostriedky, zodpovednosti, definícia krokov na odstránenie problémov, náhradné diely atď.)


Servisné brožúrky