Komax-Services-Inspection

Výhody pre vás

  • Komplexné posúdenie s jasnými informáciami o stave

  • Rýchlejšia reaktivácia chybných alebo vyradených strojov a testovacích systémov

  • Včasná prevencia neplánovaných prestojov

  • Užitočné informácie pre plánovanie investícií a rozpočtu

Popis

Dôkladná analýza stavu vašich strojov a testovacích systémov zahŕňa kompletnú vizuálnu kontrolu – naši servisní technici používajú testovacie zariadenia a iné metódy na získanie presného obrazu o stave zariadenia. Poskytneme vám odporúčania na údržbu, ako aj potrebné opatrenia, aby vaše výrobky Komax opäť fungovali bezchybne a poskytovali optimálnu kvalitu, a tiež tipy, ako zvýšiť výkon.


Rozsah služieb

  • Kontrola na mieste servisnými technikmi spoločnosti Komax

  • Analýza a interpretácia nameraných údajov

  • Dokumentácia stavu (správa o stave)

  • Písomná správa so špecifickými odporúčaniami opráv a údržby

  • Cenová ponuka


Servisné brožúrky