Calibration Komax Services

Výhody pre vás

  • Lepšia kontrola kvality

  • Vysledovateľnosť

  • Zjednodušenie auditov

Popis

Naša inštalačná služba – vykonávaná špecialistami spoločnosti Komax priamo na mieste – vám dáva istotu, že produkt od spoločnosti Komax bol nainštalovaný podľa našich špecifikácií a spĺňa tak naše záručné podmienky. Preberací protokol slúži ako záväzný dôkaz, že stroj spĺňa vaše požiadavky. Vďaka dôkladnému poučeniu zamestnancov (v príslušnom miestnom jazyku) sa vyhnete veľkým škodám a problémom s kvalitou v dôsledku nesprávnej obsluhy. 


Rozsah služieb

  • Výber stroja (vrátane definície ideálneho stroja a modulov; v prípade potreby vlastný vývoj)

  • Vykonanie testu realizovateľnosti špecialistami spoločnosti Komax (vytvorenie mikrofotografií s testami krimpovania a stáčania)

  • Vytvorenie správy o kontrole (vrátane zoznamu požadovaných možností a nastavení/parametrov stroja) spoločnosťou Komax

  • Prerokovanie správy o kontrole so zákazníkom


Servisné brožúrky