Porozprávaj sa s odborníkom
Komax Services-Financing

Spoločnosť Komax je otvorená novým obchodným modelom vo výrobe vodičov. Príkladom týchto nových atraktívnych príležitostí sú modely predplatného alebo prenájmu strojov. Ak máte záujem o takýto model, obráťte sa na svojho predajného konzultanta spoločnosti Komax. Radi vás budeme informovať o podrobnostiach a dostupnosti vo vašom regióne.

Prispôsobené vašim potrebám

  • Optimalizácia peňažných tokov, vysoká likvidita

  • Vyhýbanie sa rizikám

  • Jednoduchá kalkulácia nákladov/rozpočtovanie/prognózovanie