Komax Services-Installation

Výhody pre vás

 • Minimálne prestoje a rýchle spustenie výroby

 • Dlhodobá dostupnosť strojov vďaka správnemu uvedeniu do prevádzky

 • Zvýšená dostupnosť strojov vďaka vyškolenému personálu

 • Vysoká bezpečnosť vďaka optimálne nastaveným a kalibrovaným strojom

 • Preberací protokol ako dôkaz splnenia záručných podmienok výrobcu

Popis

Naša inštalačná služba – vykonávaná špecialistami spoločnosti Komax priamo na mieste – vám dáva istotu, že produkt od spoločnosti Komax bol nainštalovaný podľa našich špecifikácií a spĺňa tak naše záručné podmienky. Preberací protokol slúži ako záväzný dôkaz, že stroj spĺňa vaše požiadavky. Vďaka dôkladnému poučeniu zamestnancov (v príslušnom miestnom jazyku) sa vyhnete veľkým škodám a problémom s kvalitou v dôsledku nesprávnej obsluhy.


Rozsah služieb

 • Vybalenie stroja, kontrola kompletnosti a poškodenia pri preprave

 • Umiestnenie stroja vo výrobnej linke

 • Montáž a nastavenie, ako aj inštalácia voliteľných možností a aplikácií

 • Pripojenie stroja (elektrina, stlačený vzduch)

 • Spustenie stroja a funkčné testovanie jednotlivých komponentov

 • Kalibrácia a nastavenie

 • Úlohy pripojenia (integrácia do systému plánovania a riadenia výroby zákazníka)

 • Zaškolenie pre obsluhujúci a servisný personál

 • Testovacia prevádzka

 • Nastavenie stroja na požadované výrobné operácie

 • Schválenie stroja na použitie vo výrobe

 • Dokumentácia problémov a chýb (preberací protokol a spätná väzba k nastaveniu)

 • Organizácia a vykonávanie všetkých následných prác


Spätná väzba týkajúca sa nastavenia

Pomocou tohto formulára nás môžete informovať o inštalácii/dislokácii strojov a zariadení so sériovým číslom.

Servisné brožúrky