Komax Services-Feasibility Test

Výhody pre vás

  • Úspora času a nákladov vďaka outsourcingu

  • Prístup k odborným znalostiam spoločnosti Komax pri hľadaní optimálnych výrobných riešení

  • Dokonalá konfigurácia stroja pre danú úlohu

  • Kratšie konfiguračné časy vďaka vopred určeným parametrom

  • Spoľahlivé a bezpečné spracovanie vodičov

Popis

Produktivita a efektívnosť pri spracovaní vodičov závisia od toho, či sú procesy a stroje optimálne zosúladené s produktom, ktorý sa má spracovať. Náš test realizovateľnosti zahŕňa nasledovné: spracujeme vaše materiály a určíme ideálne nastavenie; pritom sa zameriavame predovšetkým na kvalitu a stabilitu procesov a poskytneme vám presne definované technologické postupy a nastavenia. Ponúkame rôzne štúdie realizovateľnosti: na spracovanie vodičov, ako aj na krimpovanie, stáčanie a ovíjanie. Pri spracovaní vodičov sa zameriavame na strihanie, odizolovanie, pocínovanie (s pomocou partnerov), označovanie (atramentová tlač, horúca raznica) a stáčanie.

Prejsť na formuláre testu realizovateľnosti


Rozsah služieb

  • Výber stroja (vrátane definície ideálneho stroja a modulov; v prípade potreby vlastný vývoj)

  • Vykonanie testu realizovateľnosti špecialistami spoločnosti Komax (vytvorenie mikrofotografií s testami krimpovania a stáčania)

  • Vytvorenie správy o kontrole (vrátane zoznamu požadovaných možností a nastavení/parametrov stroja) spoločnosťou Komax

  • Prerokovanie správy o kontrole so zákazníkom


Servisné brožúrky