Acceptance Test Komax Services

Výhody pre vás

 • Bezproblémová integrácia nového systému do výrobného procesu

 • Inštalácia systému až po úspešnom prijatí zákazníkom

 • Žiadne prerušenia výroby

 • Žiadne ďalšie doladenie

 • Optimálne vyškolený personál

Popis

Komplexné zákaznícke systémy majú vo všeobecnosti rozsiahly súbor špecifikácií, ktoré je potrebné splniť. Ak zistíte, že niečo nefunguje podľa predstáv pri inštalácii na mieste, potrebné nápravné práce sa dajú v mnohých prípadoch vykonať len u výrobcu. To znamená prestoje vo výrobe a stratu času. Pri preberacej skúške sa všetky funkcie testujú počas výrobného procesu v našom závode. Pred inštaláciou sa vykonajú všetky vylepšenia a optimalizácie – aby bolo isté, že váš nový systém spĺňa všetky špecifikácie.


Rozsah služieb

 • Individuálna definícia preberacej skúšky pred inštaláciou stroja

 • Typický proces prijatia zákazníkom:

 • Prvotná kontrola hlavných komponentov po montáži

 • Testovanie systému v spoločnosti Komax s materiálom zákazníka (za prítomnosti zákazníka)

 • V prípade potreby: opravy a konečné nastavenie

 • Prijatie v spolupráci so zákazníkom

 • Dodanie a inštalácia systému v závode zákazníka

 • V prípade potreby: ďalšie testy a optimalizácia po inštalácii systému


Servisné brožúrky